กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน
ความสามารถ NO-VIP VIP-LOW VIP-MEDIUM VIP-HIGHT
TeleportS1S2S3
คูลดาวน์ 180 วินาที/ครั้ง
จำกัด 50 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 20 วินาที
คูลดาวน์ 60 วินาที/ครั้ง
จำกัด 100 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 15 วินาที
คูลดาวน์ 30 วินาที/ครั้ง
จำกัด 200 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 10 วินาที
คูลดาวน์ 15 วินาที/ครั้ง
จำกัด 300 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 5 วินาที
HomeS1S2S3
เซ็ตบ้านได้ 3 จุด
คูลดาวน์ 180 วินาที/ครั้ง
จำกัด 50 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 15 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 5 จุด
คูลดาวน์ 60 วินาที/ครั้ง
จำกัด 100 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 10 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 7 จุด
คูลดาวน์ 30 วินาที/ครั้ง
จำกัด 200 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 7 วินาที
เซ็ตบ้านได้ 10 จุด
คูลดาวน์ 15 วินาที/ครั้ง
จำกัด 300 ครั้ง/วัน
ดีเลย์ 3 วินาที
เป้าช่วยเล็งS1S2S3
รับ KitS1S2S3
ร้านค้า /sS1S2S3
ออนไลน์แลกเงิน 10 นาที = 30 MS1S2S3
กระเป๋าสำรอง (ตายของตก)S1S2S3 10 ช่อง 10 ช่อง 15 ช่อง 20 ช่อง
รีไซเคิลติดตัวS2S3
เปลี่ยน Skin ได้ตลอดเวลาS1S2S3
คราฟของพร้อมสุ่ม SkinS1S2S3
ไม่ต้องรอคิวเข้าเกมS1S2S3
เสกรถยนต์S1S2S3
ตายแล้วเกิดไม่มีคูลดาวน์S2S3
ฟาร์มถังได้รับเงิน 10 MS1S2S3
ปั้มเลือดเร็วS1S2S3
ปั้มเลือดได้ แม้ตัวจะล้มอยู่S1S2S3
ไม่หิวอาหาร หรือน้ำS2S3
ฟาร์มได้เพิ่มS1S2S3 X2 X2
ฟาร์มพร้อมเผาแร่S2S3
เสกเรือเล็ก(/spawn boat)S1S2S3
ตกจากที่สูงไม่ตายS1S2S3
มาร์คจุดตายล่าสุดS1S2S3
ขี่ม้าได้ S1S2S3
เปลี่ยนมุมมอง (/view)
เสกเรือรบ
โหมดมองกลางคืนเป็นกลางวัน
เสกเรือใหญ่ (/spawn rboat)
สร้างที่ไหนก็ได้
ใช้งานได้กับทุกคน ฟรี!
1 วัน : 1,000 M
3 วัน : 2,500 M
5 วัน : 4,000 M
1 วัน : 1,500 M
3 วัน : 4,000 M
5 วัน : 6,500 M
1 วัน : 2,000 M
3 วัน : 5,500 M
5 วัน : 9,000 M