เข้าร่วมกลุ่ม Facebook

อัตราค่าปลดแบน Gamewer

จำนวนวันที่ถูกแบน คงเหลือ ราคา เงินบาทไทย
1-7 วัน 50 บาท
8-31 วัน 90 บาท

รายชื่อโปรแกรมที่เสี่ยงต่อการโดนแบน (อัพเดตตลอด)

ชื่อโปรแกรม จำนวนวันที่โดนแบน
AK47_Macro 7 วัน
Discord.exe Script 7 วัน
Titanium.exe 7 วัน
RecoilScript.exe 7 วัน
Scripts.exe 7 วัน
RustScripts.exe 7 วัน
KUYRAI.exe 7-14 วัน
RUSThack.exe 7-14 วัน
justyhack.exe 7-14 วัน
cheat.exe 7-14 วัน
Cheat Engine 6.7/cheatengine-x86_64.exe 7-14 วัน
SF.exe 7 วัน

Powered by SteamSystem by popiazaza