สถานะ เซิร์ฟเวอร์

S1 [X1|Survival]

จำนวนผู้เล่น: 3/50

IP : connect pedpwy.com:11111

S2 [X10|Zombie]

จำนวนผู้เล่น: ?/?

IP : connect pedpwy.com:11112

S3 [X100|PVP]

จำนวนผู้เล่น: 23/50

IP : connect pedpwy.com:11113

หมายเหตุ: หากขึ้น ?/? ให้รอสักครู่แล้ว รีเฟรสหน้าเว็บใหม่