กฏสำหรับ ผู้เล่น

ข้อ 1. ห้ามใช้มาโคร
ข้อ 2. ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่น ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3. ห้ามใช้โปรแกรม Hotkey
ข้อ 4. ห้ามใช้โปรแกรม เป้าช่วยเล็ง นอกเหนือจากที่ทางเซิร์ฟเวอร์มีให้ในเกม
ข้อ 5. ห้ามบัคหิน บัคแมพต่างๆในเกม
ข้อ 6. ห้ามใช้ Script
ข้อ 7. ผู้เล่นทุกคน สามารถเข้าเล่นได้ฟรี จะไม่มีการเก็บเงินใดๆ หากพบเห็นการเก็บเงินเพื่อเข้าเล่นเกม กรุณารายงานมาที่เพจ
ข้อ 8. แคลนไหน รับคนมั่ว รับคนโปรไปอยู่ด้วย พบเห็น แบนทั้งแคลน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ถือว่าสมรู้ร่วมคิด
ข้อ 9. ห้ามฝลัดข้อความ พบเห็น แบน

กฏสำหรับ แอดมิน

ข้อ 1. แอดมินห้ามถือ หรือใช้งานที่เป็นอาวุธทุกชนิด ยกเว้นหิน ยกเว้นอุปกรณ์สร้างกิจกรรม
ข้อ 2. แอดมินห้ามออนไลน์เกิน 1 ชม. ต่อวัน ยกเว้นช่วงกิจกรรม และทดสอบระบบ
ข้อ 3. แอดมินห้ามช่วยเหลือผู้เล่น ซึ่งทำให้ได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นเป็นเด็ดขาด
ข้อ 4. แอดมิน ไม่มีสิทธ์ สร้างบ้าน ซ่อม ทำลาย สิ่งก่อสร้าง ทั้งของตัวเอง และผู้เล่นในเกม ท้งที่ยินยอม และไม่ยินยอม ยกเว้นสิ่งก่อสร้างที่ใช้ร่วมกิจกรรม หรือทดสอบระบบ
ข้อ 5. แอดมินมีคนเดียวที่ใช้ชื่อว่า ADMIN เท่านั้น
ข้อ 6. แอดมินที่ยศ เป็นนักพัฒนาในเกม ห้ามเล่นเกม เสมือนที่เป็นผู้เล่นทั่วไป

Powered by SteamSystem by popiazaza