เข้าร่วมกลุ่ม Facebook

1st

Thai | ?Sora Thai

2nd

Thp_Nut

3rd

sixtysix.

ชื่อผู้เล่น คะแนน ฆ่า ตาย KDR เวลาออนไลน์ สถานะ เข้าเล่นล่าสุด
Thai | ?Sora Thai 5402.5 237 115 2.061 44 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 05:09:30
Thp_Nut 4209.5 181 181 1.000 40 ชั่วโมง 46 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 14:03:45
sixtysix. 3787.5 157 185 0.849 39 ชั่วโมง 45 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 18:38:51
???????S 3795.5 143 89 1.607 45 ชั่วโมง 59 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 14:01:41
DaTaZooN 3263 133 74 1.797 35 ชั่วโมง 4 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 16:50:22
1080P 2979.5 128 81 1.580 23 ชั่วโมง 7 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 15:36:03
?Area51? 2793 127 214 0.593 90 ชั่วโมง 4 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 19:28:23
S o r r y ? 2660 120 80 1.500 29 ชั่วโมง 4 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 15:50:30
jimmy 3364 106 152 0.697 53 ชั่วโมง 40 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 14:53:58
Retrospect 2077 105 246 0.427 45 ชั่วโมง 27 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 08:10:40
rifle.ak 2190.5 99 59 1.678 36 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 10:46:38
YeenDevilKung 2765.5 92 189 0.487 43 ชั่วโมง 23 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 05:04:23
SONsJack 2683.5 80 193 0.415 69 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 22:21:12
T i k T o k 1560 76 40 1.900 18 ชั่วโมง 5 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 02:19:05
????????? 1628.5 74 63 1.175 40 ชั่วโมง 41 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 16:13:17
ARTXD 2072 73 136 0.537 54 ชั่วโมง 18 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 17:07:03
??? solo 1754 73 92 0.793 34 ชั่วโมง 10 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 11:15:21
AliTa 3593 69 94 0.734 93 ชั่วโมง 58 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:55:49
PN9 1430.5 64 99 0.646 31 ชั่วโมง 28 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 08:19:02
6ix9ine 1502 64 116 0.552 37 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 04:14:54
FOXYROXY 1656 64 48 1.333 24 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 08:19:50
Red ZA 1770 62 60 1.033 30 ชั่วโมง 43 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 11:39:08
MINMONTAGE 1638 59 84 0.702 16 ชั่วโมง 5 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 03:34:20
BYKILLBOYTV 1450 59 20 2.950 9 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 18:22:10
KATUA TV 1369.5 57 61 0.934 21 ชั่วโมง 13 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 03:54:36
KILLTV 1452 55 56 0.982 21 ชั่วโมง 25 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 09:55:49
O.DARK 1464 52 72 0.722 31 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 08:12:59
john wick 3 1269 50 142 0.352 29 ชั่วโมง 2 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 10:57:41
bgza tv 1105 49 30 1.633 13 ชั่วโมง 2 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 13:00:41
EMS_ SOS_ AMP 1330.5 48 99 0.485 14 ชั่วโมง 19 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 09:24:57
Mileodas 1931.5 45 97 0.464 35 ชั่วโมง 38 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 10:35:29
Filmmm 1055 43 130 0.331 34 ชั่วโมง 20 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 14:55:39
NexT_param7 1353 43 54 0.796 36 ชั่วโมง 11 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 09:08:45
CamelGreen 1216.5 43 87 0.494 41 ชั่วโมง 59 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 01:27:00
Predator 953 42 14 3.000 11 ชั่วโมง 33 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 13:00:26
GuWinEiEi 914.5 37 91 0.407 28 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 18:42:20
NOOBOFGOD 2043.5 36 113 0.319 46 ชั่วโมง 7 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:17:33
melodyfanet15 914 36 52 0.692 12 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 14:35:00
AmMosZy 822.5 36 35 1.029 21 ชั่วโมง 51 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 05:27:16
E'rror404 1135.5 36 89 0.404 62 ชั่วโมง 46 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 11:12:26
JONE l 500 791.5 35 57 0.614 16 ชั่วโมง 45 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 14:02:39
kanyarak.1420 977.5 34 85 0.400 22 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 10:10:04
Ryos 1604.5 31 151 0.205 81 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 11:14:06
47P. 706 31 28 1.107 17 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 20:55:33
Black_man 1075.5 31 49 0.633 18 ชั่วโมง 44 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 11:39:08
Sanji 1141 30 78 0.385 29 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 09:58:11
CATz 737.5 29 45 0.644 16 ชั่วโมง 15 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 13:50:48
solo player | ?TomNi V2 638.5 29 43 0.674 6 ชั่วโมง 26 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 05:08:13
GuNZiiXD 888.5 29 63 0.460 25 ชั่วโมง 52 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 13:55:02
M_I_K_Z_A 1114 28 52 0.538 28 ชั่วโมง 23 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 11:39:08
marknoo002 910.5 28 59 0.475 14 ชั่วโมง 51 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:35:58
Greed 1026 27 28 0.964 16 ชั่วโมง 6 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 14:08:36
save2018zaza 673 27 54 0.500 9 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 06:55:39
NUY 1429 27 102 0.265 33 ชั่วโมง 30 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 11:32:44
mono2930 723 26 34 0.765 19 ชั่วโมง 32 นาที ออฟไลน์ 2019-05-15 15:49:34
title6609 760 25 40 0.625 32 ชั่วโมง 46 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 10:56:34
CAKE XD 731.5 24 17 1.412 9 ชั่วโมง 49 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:52:52
?x 617.5 23 5 4.600 10 ชั่วโมง 3 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 09:10:33
??Frank OF GOD? 536 21 88 0.239 14 ชั่วโมง 26 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 09:52:46
80 Mbs 822.5 21 35 0.600 12 ชั่วโมง 12 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 14:19:32
ezekiel 816 20 88 0.227 19 ชั่วโมง 11 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 08:12:33
McGregeR 527 19 26 0.731 6 ชั่วโมง 32 นาที ออฟไลน์ 2019-05-11 21:10:49
Chainman 475 17 50 0.340 14 ชั่วโมง 58 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 11:30:58
?WHAT? 314 16 12 1.333 4 ชั่วโมง 45 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 20:23:47
Mint 499 16 82 0.195 16 ชั่วโมง 21 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 13:51:28
J4ckMooNDeR 712.5 14 55 0.255 12 ชั่วโมง 7 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 15:26:04
winza 292 14 16 0.875 2 ชั่วโมง 33 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 10:38:20
A/0 805 13 70 0.186 24 ชั่วโมง 58 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 14:54:08
sixtysix. 277.5 13 5 2.600 0 ชั่วโมง 50 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 17:38:01
kimtot 257.5 13 5 2.600 2 ชั่วโมง 23 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 15:02:10
EvilGameinThailand 432 13 16 0.813 13 ชั่วโมง 46 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 06:41:38
anuchaaporn 453 12 54 0.222 17 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 11:25:16
xXdolXx 663 12 114 0.105 51 ชั่วโมง 41 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 15:48:07
nvidia. 218 11 4 2.750 7 ชั่วโมง 33 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 12:02:36
[ Error Files ] ? 337 11 6 1.833 1 ชั่วโมง 15 นาที ออฟไลน์ 2019-05-15 11:14:56
MRJ 574 10 52 0.192 39 ชั่วโมง 42 นาที ออฟไลน์ 2019-05-15 11:24:13
pooiuza123456789 454.5 10 11 0.909 6 ชั่วโมง 54 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 19:42:27
June 600 10 40 0.250 7 ชั่วโมง 10 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 05:58:40
NPC 212 10 16 0.625 1 ชั่วโมง 54 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 10:35:00
??????? csgo 227.5 9 25 0.360 8 ชั่วโมง 37 นาที ออฟไลน์ 2019-05-13 10:01:48
Elvis47 253 9 14 0.643 6 ชั่วโมง 15 นาที ออฟไลน์ 2019-05-23 13:46:51
Ultimate villain 313.5 9 13 0.692 6 ชั่วโมง 20 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 07:58:41
?InfamousZ?IceZ 299.5 8 41 0.195 12 ชั่วโมง 25 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:28:24
boat2535 1337 8 46 0.174 36 ชั่วโมง 51 นาที ออฟไลน์ 2019-05-14 19:40:07
John Wick 248 8 24 0.333 10 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-17 10:19:14
RHUOY 288 8 24 0.333 3 ชั่วโมง 2 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 06:16:14
Joker007 244 7 32 0.219 6 ชั่วโมง 48 นาที ออฟไลน์ 2019-05-14 08:56:42
?YNDZITSHAKITAR 253 7 14 0.500 3 ชั่วโมง 40 นาที ออฟไลน์ 2019-05-11 18:13:09
veiyee 131.5 7 17 0.412 4 ชั่วโมง 48 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 06:57:42
YOUTANWA 312.5 7 15 0.467 3 ชั่วโมง 49 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 16:27:50
???????? 1229.5 7 101 0.069 33 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 09:07:53
?????????? 413.5 7 93 0.075 25 ชั่วโมง 29 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 07:29:31
GuNZiiXD 155.5 7 9 0.778 4 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 21:43:17
oodkungksp 169.5 7 61 0.115 8 ชั่วโมง 24 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 11:17:44
RUST 115.5 6 9 0.667 4 ชั่วโมง 40 นาที ออฟไลน์ 2019-05-17 07:52:47
NongNonNaja 137 6 6 1.000 2 ชั่วโมง 49 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 09:19:29
Adeleine Ribbon 150 6 20 0.300 6 ชั่วโมง 22 นาที ออฟไลน์ 2019-05-11 07:55:39
Jessadapon 163.5 6 33 0.182 4 ชั่วโมง 15 นาที ออฟไลน์ 2019-05-11 22:18:38
kobayachi 226 6 28 0.214 4 ชั่วโมง 32 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 09:06:42
Jason 294 6 52 0.115 19 ชั่วโมง 44 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 06:28:38
john wick 103 6 34 0.176 5 ชั่วโมง 30 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 06:14:50
NumNimSpecialForce 331 6 18 0.333 5 ชั่วโมง 13 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 07:39:02
Errez 98.5 5 3 1.667 3 ชั่วโมง 10 นาที ออฟไลน์ 2019-05-15 11:24:35
BiwXR 176 5 8 0.625 5 ชั่วโมง 33 นาที ออฟไลน์ 2019-05-10 18:13:39
DEW 96.5 5 7 0.714 3 ชั่วโมง 18 นาที ออฟไลน์ 2019-05-10 17:55:20
Sleeppy32 134 5 12 0.417 8 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 02:11:18
` Bam `? 236 5 8 0.625 3 ชั่วโมง 57 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 21:35:30
moillza2543 94.5 5 11 0.455 7 ชั่วโมง 57 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 22:03:17
tawan05aa 136 5 8 0.625 2 ชั่วโมง 43 นาที ออฟไลน์ 2019-05-24 13:51:46
arnussis110 349.5 5 21 0.238 8 ชั่วโมง 19 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 06:33:46
KingDom 117 4 6 0.667 3 ชั่วโมง 24 นาที ออฟไลน์ 2019-05-13 20:44:08
kunkung350 210 4 20 0.200 10 ชั่วโมง 39 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 12:54:02
??????? 63.5 4 33 0.121 2 ชั่วโมง 51 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 09:44:14
Jirayu 208 4 24 0.167 10 ชั่วโมง 8 นาที ออฟไลน์ 2019-05-14 06:38:48
Tsover 223 4 34 0.118 9 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-05-13 14:06:25
Macmillan 256 4 8 0.500 6 ชั่วโมง 24 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 14:31:34
golf 214 4 12 0.333 2 ชั่วโมง 46 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 14:15:49
[AQ] KAK AQ TV 1 133.5 4 13 0.308 3 ชั่วโมง 25 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 08:09:44
TonKar2550 225 4 30 0.133 4 ชั่วโมง 33 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 08:55:42
-Bung- 78.5 4 3 1.333 1 ชั่วโมง 6 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 11:52:18
pqpq 58.5 3 3 1.000 0 ชั่วโมง 42 นาที ออฟไลน์ 2019-05-10 10:08:30
NoT 57 3 6 0.500 2 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 10:12:42
PABASCHZ 95 3 10 0.300 6 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-10 23:48:16
DDJ-V 127.5 3 25 0.120 9 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-05-20 09:20:35
?THE?Kiyomaru26 56.5 3 7 0.429 1 ชั่วโมง 36 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 11:43:49
THORz 56.5 3 7 0.429 0 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-05-13 12:28:29
finnboy 78.5 3 3 1.000 1 ชั่วโมง 6 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 08:01:53
ARTEMIS 195 3 10 0.300 2 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 13:57:04
FCXD 229 3 22 0.136 6 ชั่วโมง 48 นาที ออฟไลน์ 2019-05-27 08:13:52
Mnp_IT 57 3 6 0.500 1 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 13:52:40
P'Tokz 475.5 3 9 0.333 4 ชั่วโมง 8 นาที ออนไลน์ 2019-05-27 09:29:08
cfooa.123 59 2 2 1.000 1 ชั่วโมง 22 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 04:22:34
?????? 34.5 2 11 0.182 3 ชั่วโมง 7 นาที ออฟไลน์ 2019-05-26 08:14:38
ToXin. 39.5 2 1 2.000 3 ชั่วโมง 14 นาที ออฟไลน์ 2019-05-10 12:31:07
HIT-MAN 38 2 4 0.500 1 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 11:09:27
oven.kung 101 2 38 0.053 7 ชั่วโมง 45 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 00:26:26
? ? ABC ?? 34 2 12 0.167 1 ชั่วโมง 24 นาที ออฟไลน์ 2019-05-21 13:27:59
Ae 58 2 4 0.500 1 ชั่วโมง 22 นาที ออฟไลน์ 2019-05-13 08:12:57
compao2548 52 2 16 0.125 2 ชั่วโมง 3 นาที ออฟไลน์ 2019-05-12 09:34:43
SUPERMAN 35.5 2 9 0.222 3 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 16:22:56
I NEED HEE 79 2 2 1.000 1 ชั่วโมง 34 นาที ออฟไลน์ 2019-05-15 15:59:21
???????? 39.5 2 1 2.000 0 ชั่วโมง 19 นาที ออฟไลน์ 2019-05-16 17:57:48
Toker 37.5 2 5 0.400 1 ชั่วโมง 20 นาที ออฟไลน์ 2019-05-17 08:31:16
MyFalt 133 2 14 0.143 6 ชั่วโมง 9 นาที ออฟไลน์ 2019-05-19 14:10:06
azdcxsk 96 2 8 0.250 2 ชั่วโมง 36 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 14:54:57
[Bnk48]-Orn-Only 56.5 2 7 0.286 4 ชั่วโมง 43 นาที ออฟไลน์ 2019-05-18 17:45:37
U????? 39 2 2 1.000 0 ชั่วโมง 25 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 14:54:20
ongwattanapong 37 2 6 0.333 1 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-05-22 13:53:27
Mind 39.5 2 1 2.000 0 ชั่วโมง 38 นาที ออฟไลน์ 2019-05-25 03:46:48

Powered by SteamSystem by popiazaza