เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
ts3 : pedpwy.com

1st

???????

2nd

JohnNubwo

3rd

xo_ox

ชื่อผู้เล่น คะแนน ฆ่า ตาย KDR เวลาออนไลน์ สถานะ เข้าเล่นล่าสุด
??????? 136 7 8 0.875 3 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 11:57:01
JohnNubwo 94.5 4 11 0.364 3 ชั่วโมง 55 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 12:35:37
xo_ox 78 3 4 0.750 4 ชั่วโมง 10 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 14:26:04
I'm Joker 157.5 3 5 0.600 5 ชั่วโมง 55 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 17:34:08
Na Sun 117 2 6 0.333 3 ชั่วโมง 42 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 13:39:25
ConZone9 34 2 12 0.167 8 ชั่วโมง 31 นาที ออฟไลน์ 2019-10-06 17:18:20

Powered by SteamSystem by popiazaza