เข้าร่วมกลุ่ม Facebook
ts3 : pedpwy.com

1st

Hitman47

2nd

What is the sex?

3rd

KINGKONGGOD

ชื่อผู้เล่น คะแนน ฆ่า ตาย KDR เวลาออนไลน์ สถานะ เข้าเล่นล่าสุด
Hitman47 1562 46 36 1.278 44 ชั่วโมง 13 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 14:51:42
What is the sex? 787 31 26 1.192 11 ชั่วโมง 59 นาที ออฟไลน์ 2019-11-10 12:32:27
KINGKONGGOD 1176.5 26 47 0.553 43 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-11-19 13:19:46
?????John Wick?? 628.5 26 23 1.130 12 ชั่วโมง 1 นาที ออฟไลน์ 2019-11-18 17:25:09
1 Mill 588 24 24 1.000 10 ชั่วโมง 20 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 07:11:13
????? 598.5 22 123 0.179 49 ชั่วโมง 45 นาที ออฟไลน์ 2019-11-19 13:14:41
Bot 627.5 16 25 0.640 14 ชั่วโมง 13 นาที ออฟไลน์ 2019-11-09 16:17:31
VERSUS 296 15 8 1.875 7 ชั่วโมง 29 นาที ออฟไลน์ 2019-11-11 06:05:17
- Marshmello?? 622.5 12 35 0.343 47 ชั่วโมง 44 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 18:12:02
Dragon 460 10 40 0.250 25 ชั่วโมง 8 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 16:25:27
Wu-Quong 305 10 30 0.333 19 ชั่วโมง 8 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 22:44:54
ODxHipPy 329.5 8 21 0.381 7 ชั่วโมง 43 นาที ออฟไลน์ 2019-11-16 14:06:39
[T.N.T] I am Not 495 8 10 0.800 5 ชั่วโมง 55 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 10:56:58
LATALOS_XD 236.5 7 7 1.000 8 ชั่วโมง 56 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 11:28:00
thekingdoms1900 464 6 32 0.188 32 ชั่วโมง 10 นาที ออฟไลน์ 2019-11-15 18:49:12
O.DARK 216.5 6 7 0.857 4 ชั่วโมง 13 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 07:09:38
. 310.5 6 19 0.316 11 ชั่วโมง 36 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 14:36:12
HoW To Spray Ak ?? 163 5 34 0.147 5 ชั่วโมง 48 นาที ออฟไลน์ 2019-11-19 12:56:53
TleJR 470 5 20 0.250 12 ชั่วโมง 55 นาที ออฟไลน์ 2019-11-19 12:15:46
^5[HA]Nezuko?? 140 5 0 inf 0 ชั่วโมง 36 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 15:29:47
Bbos 151 4 18 0.222 2 ชั่วโมง 43 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 07:35:58
Richie 159 4 2 2.000 1 ชั่วโมง 6 นาที ออฟไลน์ 2019-11-08 17:22:27
ittiponmax2019 252 4 16 0.250 14 ชั่วโมง 28 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 10:25:13
BaBo 150.5 3 19 0.158 12 ชั่วโมง 17 นาที ออฟไลน์ 2019-11-11 10:56:57
mamong12345 117.5 3 5 0.600 7 ชั่วโมง 21 นาที ออฟไลน์ 2019-11-16 17:33:25
Krine oF Lean 408.5 3 23 0.130 12 ชั่วโมง 6 นาที ออฟไลน์ 2019-11-19 10:38:49
One Piece 114 3 12 0.250 17 ชั่วโมง 11 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 07:41:08
I-Sad 977 3 46 0.065 38 ชั่วโมง 25 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 19:59:58
MoonWalk 92 3 16 0.188 15 ชั่วโมง 20 นาที ออฟไลน์ 2019-11-20 11:33:06
MUDA MUDA MUDA MUDA 59 2 2 1.000 1 ชั่วโมง 23 นาที ออฟไลน์ 2019-11-08 14:43:17
BOBO 55.5 2 9 0.222 3 ชั่วโมง 15 นาที ออฟไลน์ 2019-11-08 15:24:01
mm 114 2 12 0.167 3 ชั่วโมง 16 นาที ออฟไลน์ 2019-11-08 15:27:35
ponnaja3827 135 2 10 0.200 9 ชั่วโมง 30 นาที ออฟไลน์ 2019-11-18 09:06:47
RIP 118 2 4 0.500 13 ชั่วโมง 52 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 13:38:00
anacin2119 77 2 6 0.333 2 ชั่วโมง 53 นาที ออฟไลน์ 2019-11-17 09:40:34

Powered by SteamSystem by popiazaza